اعتماد به نفس ، عزت نفس

به خودت اعتماد داری؟ دنیا جای امنی هست یا نه؟ می­توانم در این جهان جای سالم به در ببرم یا رشد کنم؟ فرد نقد کننده خودت رو داشته باش یعنی چی؟

۱۸بهمن ماه ؛ تاریخی که در آن با دکتر شریفیان همراه شدیم تا مفاهیمی مثل حود، اعتماد به نفس و عزت نفس را واکاوی کنیم و راهکارهای مراقبت از آن در سنین دبستان را برشماریم. برای علم به این که قضاوت برای ما همیشه یک مکانیزم شناختی بوده و هست و خواهد بود و تنها نتیجه گیری از آن است که ما را دچار حالی خوشایند و یا ناخوشایند می­کند. همگی می­دانیم که همه مقایسه می­کنیم؛ مهم این است که چقدر آن مقایسه را با خود جلو می­بریم؛ برای این که بفهمیم اعتماد به نفس کاذب هم وجود دارد که غیر واقعی بودنش را اگر با خودمان روراست باشیم، متوجه می­شویم؛ برای آن که بدانیم هیچ اشکالی ندارد اگر احساس اعتماد به نفس­مان در مکان ها و شرایط مختلف متفاوت می­شود. چون می­دانیم که اعتماد به نفس با محیط رابطه مستقیم قوی دارد؛ و در آخر

 برای همدلی با خود ، شفقت با خود و بازتعریف عزت نفس