جایگاه ادب و احترام در دوران نوجوانی با حضور جناب دکتر کمن

در این جلسه  جناب دکتر کمن به طور خلاصه نکات زیر پرداختند : 

برای تعامل بهتر والدین با فرزندانشان باید شناخت بیشتر و کامل‌تری نسبت به خود فرزند و شرایط سنی او داشته باشند. بچه ها در تعامل با والدین تربیت می‌شوند. وقتی آموزشی به فرزندتان می‌دهید باید به او فرصت تمرین دهید و به یک باره توقع تغییر در رفتار را نداشته باشید این گونه است که با اشتباه او پریشان نمی‌شوید . از دوران کودکی اول تا پایان نوجوانی نقش الگویی  به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تربیت  به شمار می آید . پرورش فرزندی مودب فقط و فقط از طریق  والدینی که در خلوت فردی خود مودب هستند امکان پذیر است .