دعوت‌نامه شب یلدا

سلام دخترها😍 

 امیدوارم حالتون خوب خوب باشه.

💌از اونجایی که فرستادن کارت یکی از آداب زیبای دعوت کردن مهمان به مراسم های مختلف است، می خواهیم برای دعوت مادربزرگ هایمان به مراسم یلدای روز سه شنبه کارت دعوتی برایشان درست کنیم و به دستشان برسانیم. 

📹فروغ جون در فیلم فرستاده شده نوشته ی کوتاهی را با خط خوش به شما آموزش می دهند. 

📝ابتدا روی کاغذهای چرک نویس نوشته را بارها تمرین کنید و هر زمان احساس کردید در نوشتن آن توانمند شدید، کارت دعوتی که با سلیقه ی خودتان درست کردید را باز کنید و نوشته ی تمرین شده را روی آن بنویسید. 

ما مطمئن هستیم مادربزرگ ها از دیدن کارت بسیار خوش خط شما که همراه با تزئینات مربوط به یلداست، بسیار لذت می برند.