دوره بلوغ نوجوانی

به تاریخ نوزدهم آبان ماه، در دبستان سلاله جوان برای آشنایی با شرایط روحی و روانی جدید فرزندانمان گرد هم آمدیم, فرزندانی که دیروز کودکی بودند و امروز، نوجوانانی که به تازگی وارد دنیایی جدید، پرچالش و اضطراب ولی جذاب  شده اند.

در این جلسه برای بودن درستمان در کنار آنها و تلاش برای بهتر طی کردن این دوران به همراه سرکار خانم دکتر خویی متخصص سلامت جنسی و نوجوان، گفتگو کردیم. گفتگویی که شامل موارد زیر بود :.

  • تفاوت دوره کودکی و نوجوانی از جنبه مغزی و جنسی
  • تغییرات جسمی و ظاهری که باعث ایجاد افکار و واکنشهای جدید برای فرزند و والدین میشود .
  • مغز ؛ اولین و مهمترین ارگان جنسی انسان 
  • منبع اطلاعاتی کودکان (کودکمان از کجا اطلاعات میگیرند؟)، نوع سوالی که از شما بعنوان والدشان میپرسند و جوابی که شما قراراست به آنها بدهید اهمیت فراوانی دارد. کودکان و نوجوانان در هر سنی با توجه به نیازشان در حیطه جنسی پا میگذارند.
  • جامعه پذیری شناختی یعنی چه و از چه زمانی آغاز می شود.
  • شکل گیری نظام ارزشی خانواده و میزان انعطاف پذیری چگونه باید باشد تا بتوانیم از سلامت رشد جنسی فرزندمان اطمینان داشته باشیم؟ 
  • آزمون بعنوان معیار استاندارد سلامت جنسی و فکری و شناخت عوامل تشکیل دهنده آن و در آخر …

  رفتارهای جنسی فرزندان ما مساوی با خطر نیست بلکه به معنی رشد و تکامل معمولی در مسیر جامعه پذیری است!