روز مادر

امسال برای بزرگداشت روز مادر و قدر دانی از مادران عزیز تصمیم گرفتیم که در یک صبح سرد زمستانی میزبان مادران برای صرف صبحانه باشیم. ساعت ۸ صبح مراسم شروع شد. در ابتدا سرود و قرآن توسط دخترانمان خوانده شد و در ادامه بعد از صرف صبحانه هدیه ها به مادران تقدیم شد. هدیه از چند روز قبل توسط دختران و با همراهی معلمان پایه سوم درست شده بود. به وسیله ملیله کاغذی جغد و پروانه درست کردیم و در جعبه قرار دادیم و در این روز به همراه گل نرگس توسط دخترانمان  به مادرها تقدیم شد.