گفتگوی امن در خانه

همراه با جناب آقای دکتر حنیف صادقی

در جلسه دانش افزایی که در روز ۱۲ آبان ماه و با حضور والدین کلاس اول برگزار شد، به بررسی عوامل موثر بر حفظ امنیت گفتگو در خانه و خانواده پرداختیم:

زمانی که فضای رابطه آلوده است خیلی چیزها عوض می شود. بین هر۲ نفری یه هوا و فضایی هست. فضای حرف زدن و فضای گفت و گو که بسیار در رابطه حائز اهمیت است.  فضا در رابطه به ۲ صورت است : 

۱-فضای امن 

۲- فضای نا امن

چالش ما این است که می خواهیم ببینیم موضوعات ناامن و چالش برانگیز را چگونه در فضای امن بیاوریم و حل کنیم.

 چه زمانی می توانیم چالش را حل کنیم؟ زمانی که با یک چالش رو به رو می شویم ۲ تا گزارش بدهیم :

۱-گزارش از موضوع

۲_گزارش از فضا

حساب موضوع از حساب فضای بینمون در رابطه جداست.

انواع فضاهای ناسالم دررابطه:

۱- ایجاد فضای برتری (متفاوت بودن)

۲- مقایسه کردن

۳-کنترل گری ( ایده آل گرایی)

زمانی که ۳ فضای بالا در رابطه ایجاد شود پیدا کردن راه حل مناسب سخت تر می شود. 

و در ادامه به بررسی روش‌های حل مساله، گفتگوی سالم و شرایط تشخیص فضای ناسالم در گفتگوهایمان پرداختیم تا بتوانیم آنچه آموخته ایم را به زمینه زندگی مان نیز گسترش بدهیم.