کودکان، افرادی منحصر به فرد هستند، انسان هایی که گرچه از نظر قد و قامت از بزرگسالان کوتاه ترند، اما به جرات از نظر آرزوها و توان، اگر زیاده نباشند، کم نیستند. دخترهایی که در مسیر زندگی شان با ما همراه و هم قدم می شوند، بیشتر از هر چیز دیگری، طعم تجربیات مختلف و امنیت عاطفی را می چشند، از چالش های مختلف عبور می کنند و با جعبه ابزاری آکنده از توانمندی های متنوع جسمی، هنری، درسی و هیجانی، پای در مسیر نوجوانی می گذارند.

درباره سلاله و اعضای گروه​

سلاله به معنی نژاد و نسل و ریشه انسان، همان نسلی است که از دل نسل‌های قبلی بیرون می آید. سلاله یعنی حلقه ارتباط کودک و مادر. وقتی این دو دست به دست یکدیگر می دهند تا تجربه جدید و تازه ای را به کشف بنشانند. روایت می‌کنیم فقط برای اینکه بدانید چگونه دانه‌ای در دل خاک ریشه دواند، ساقه گرفت، جوانه زد و به خوشه نشست تا به درختی جوان تبدیل شود. وارد دنیای کودک شدن هنر می طلبد، مهارت و دانش می خواهد، عشق و راه دوستی را یافتن! از جمله عباراتی که برایمان حکم بی سخن داشت، حال خوب کودک است. آسمان به زمین می رسید هم در این عبارت، تغییری ایجاد نمی کرد. ما راه ساختن ثانیه‌های فرزندانمان را یافتیم! آموزش غیر مستقیم و بازی محور!

مدرسه دخترانه سلاله جوان

سال ۱۳۹۵

اعتقادمان بر این بوده و هست که تا مدرسه ها ساخته نشوند، نسل‌ها ساخته نخواهند شد و تا نسلی بنیان نشود، حال جامعه ای بهبود نمی‌یابد. پس مدرسه دخترانه‌مان را تاسیس کردیم تا بالیدنشان را نظاره‌گر باشیم. از طرفی بستری مناسبت تر از آموزش و پرورش نیافتیم تا بتوانیم اندیشه هایمان را بیان کنیم و اندیشه سازی کنیم برای دختران سرزمینمان. سلاله ای که برای هیچ کدام از ما مدرسه که نه، خانه‌ی اول است. جایی که قد می‌کشیم و رشد می‌کنیم و می‌خواهیم بمانیم و بسازیم و هدف غایی ما، شناخته شدن به عنوان مدرسه‌ای بود و هست، که دختران آن نقش مسئول، همراه، فعال و سازنده در خانواده و اجتماع دارند.

آشنایی با تیم سلاله جوان

ستوده چیذری

فاطمه انصاری

زهرا واحدی

مجید فیض آبادی

زینب نکو

فرزانه کاظمی

زهرا جلالی

سحر اشکان نژاد

پگاه ضوئی

آندیا نواب‌زاده‌ زند

متین حاجیان منش

فاطمه بستان منش

زهره زارعی

حورناز شایسته‌منش

نغمه نقدنیا

مهناز خلیلی

شایسته مدبری فرد

سحر اله‌وردی

رضا فراهانی

ستوده چیذری

زینب نکو

سحر اشکان نژاد

متین حاجیان منش

حورناز شایسته‌منش

شایسته مدبری فرد

فاطمه انصاری

فرزانه کاظمی

پگاه ضوئی

فاطمه بستان منش

نغمه نقدنیا

سحر اله‌وردی

زهرا واحدی

زهرا جلالی

آندیا نواب‌زاده زند

زهره زارعی

مهناز خلیلی

رضا فراهانی

مجید فیض آبادی